ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

    ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ

 

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΛΑΥΡΙΟΥ

 

   Υπεύθυνος Έργου: Κ. Τσάϊμου, Καθηγήτρια ΕΜΠ
 

 

 

 

    Αρχική
  Τοποθεσία
  Ιστορικό Έρευνας
  Ανασκαφή
  Συνεργάτες
  Εξόρυξη-Ανάκτηση
  Επικοινωνία

Ανασκαφή Λαυρίου

H περιοχή της Λαυρεωτικής με τέσσερις αρχαίους λιμένες (όρμος Θορικού, όρμος Λαυρίου, όρμος Πασά, όρμος Σουνίου ) αποτέλεσε ένα σημαντικό και σπάνιο στο είδος του κέντρο του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού. Η Λαυρεωτική διαθέτει σημαντικό πλούτο. Τα μεταλλεύματα που χαρακτηρίζουν την περιοχή είναι μεταλλεύματα μολύβδου, ψευδαργύρου και σιδήρου, σε οξειδωμένες αλλά κυρίως σε θειούχες ενώσεις.

Αρχαία Λαυρεωτική

 

 Οι αρχαίοι Έλληνες εκμεταλλεύτηκαν εντατικά τα θειούχα και τα οξειδωμένα μεταλλεύματα για την παραγωγή αργύρου. Από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι τις ημέρες μας η αρχαία μεταλλευτική και μεταλλουργική δραστηριότητα, που ανέπτυξαν οι Αθηναίοι στην περιοχή του Λαυρίου για την παραγωγή αργύρου, αποτέλεσε και αποτελεί πόλο έλξης για επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Οι ανασκαφές αναδεικνύουν μια τεχνολογία που προκαλεί εντύπωση για το οξύτατο δημιουργικό πνεύμα και την τεχνική σκέψη των αρχαίων Ελλήνων.

Η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Ε. Μ. Πολυτεχνείου από το έτος 1996 έχει αρχίσει πρόγραμμα ανασκαφικής έρευνας σε συγκροτήματα εμπλουτισμού ελικοειδών πλυντηρίων. Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η γνώση και επίλυση τεχνικών θεμάτων της λειτουργίας του τύπου των πλυντηρίων αυτών.