ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

    ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ

 

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΛΑΥΡΙΟΥ

 

   Υπεύθυνος Έργου: Κ. Τσάϊμου, Καθηγήτρια ΕΜΠ
 

 

 

 

    Αρχική
  Τοποθεσία
  Ιστορικό Έρευνας
  Ανασκαφή
  Συνεργάτες
  Εξόρυξη-Ανάκτηση
  Επικοινωνία

 
Συνεργάτες
 
Διεύθυνση Προγράμματος

 
Ερευνητικοί συνεργάτες
 • Γεώργιος Δ. Παπαδημητρίου, Καθηγητής ΕΜΠ

 • Στυλιανή Αγατζίνη-Λεονάρδου, Καθηγήτρια ΕΜΠ
 • Νικόλαος Σκαρπέλης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Ηλίας Κονοφάγος, Δρ. Χημικός Μηχανικός
 • Πέτρος Τσακιρίδης, Δρ. Χημικός Μηχανικός
 • Πασχάλης Ουσταδάκης,  Δρ. Χημικός Μηχανικός
 • Λεόντιος Πορτοκαλάκης, Τοπογράφος Μηχανικός
 • Θάνος Αναστάσιος, Τοπογράφος Μηχανικός
 • Μηγιάκης Κωνσταντίνος, Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός
 • Ανθή Τσάϊμου, Μηχανικός Ορυκτών Πόρων
 • Ιωάννης Λεονάρδος, Φιλόλογος
Εργαζόμενοι
 • Εμμανουήλ Μπαλόπητας, Οικονομικός Σύμβουλος

 • Σωτήριος Δαλαρέτος, Τεχνίτης Ανασκαφής